We Do Local

5 χρόνια we do local για το CHC Athina Palace Resort & Spa 5*

Το ξενοδοχείο μας CHC Athina Palace Resort & Spa 5* με μεγάλη χαρά και φέτος διατηρεί και βρίσκεται συνεχώς στην κατεύθυνση της ανάδειξης του τοπικού μας χαρακτήρα σε τρόφιμα και υπηρεσίες μέσα από το θεσμό του we do local.
Το we do local για εμάς δεν είναι μόνο μια πιστοποίηση αλλά είναι μια αφορμή που επισφραγίζει τη διαρκή μας προσπάθεια για την ενίσχυση των τοπικών παραγωγών και την ανάδειξη της τοπικής μας κουλτούρας. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συνεργάτες, πελάτες, τοπική κοινωνία αλλά και άνθρωποι κάνουμε γνωστές όλες τις σχετικές ενέργειες που αναφέρονται στη φιλοσοφία του we do local.
Τα 5 αυτά χρόνια έχουμε δείξει πόσο εμπιστευόμαστε την ποιότητα και την αγνότητα των παραγόμενων τοπικών προϊόντων. Εμείς στο CHC Athina Palace Resort & Spa 5* στηρίζουμε την τοπική κοινωνία καθιστώντας την αρωγό στην προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής μας ως τόπου φιλόξενου προορισμού.
Οι προσπάθειές μας είναι διαρκείς και στοχευμένες.

 • Ενισχύουμε τη διάδοση των τοπικών ηθών και εθίμων μέσα από δράσεις και εμπειρίες που παρέχουμε στους πελάτες μας κατά τη διαμονή τους. . Εμπλέκονται ευχάριστα και βιωματικά, αναπτύσσουν απλές χορευτικές δεξιότητες και εκφράζουν την ευχαρίστησή τους με το θερμό τους χειροκρότημα που αποτελεί για εμάς όλους σε αυτή την επιχείρηση ένα είδους δικαίωσης για τον τρόπο που έχουμε επιλέξει να αναδεικνύουμε τελικά αυτό πού ονομάζουμε Κρητική λαογραφική παράδοση.
 • Εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας στην τοπική κουζίνα μέσα από μαθήματα μαγειρικής
 • Υποστηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς μέσα από συνολικές δεσμεύσεις παραγωγής και διαρκή επικοινωνία μαζί τους
 • Διατηρούμε σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Ειδικά, εφαρμόζονται δράσεις και διαχείριση που σχετίζονται όχι μόνο με την παραλία μας η οποία είναι βραβευμένη και φέτος με τη «Γαλάζια Σημαία» αλλά και με ευρύτερες πρακτικές του ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο μας CHC Athina Palace Resort & Spa 5* πρέπει να πληροί αλλά και να διατηρεί τα 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν σε καθαρότητα νερών, οργάνωση, καθαριότητα, ασφάλεια επισκεπτών, προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Επιπλέον, εξοικονομούμε νερό μέσω της παρότρυνσης των πελατών μας για ορθές πρακτικές εντός του δωματίου κατά τη διαμονή του,
  ανακυκλώνουμε το νερό με διαχείριση και χρήση του στο πότισμα των κήπων μας,
  ζεσταίνουμε το νερό με αντλίες θερμότητας και χρήση ηλιακής ενέργειας
  μειώνουμε τη χρήση χημικών στις πισίνες με τη χρήση αυτόματων χλωριωτών για την επίτευξη της ιδανικής χημικής ισορροπίας
  Διαχειριζόμαστε τα απόβλητα
  Διαχωρίζουμε τα απορρίμματα για ανακύκλωση
  Χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον απορρυπαντικά κ.α.
 • Στηρίζουμε το τοπικό εργατικό δυναμικό, ελέγχουμε την εντοπιότητά του και παράλληλα το αξιολογούμε και το αναβαθμίζουμε μέσα από εκπαιδεύσεις που σε ετήσια βάση εφαρμόζονται.
 • Ελέγχουμε τους προμηθευτές μας ως προς τις προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις τους προκειμένου να είναι εναρμονισμένοι με τη φιλοσοφία μας αλλά και τα συστήματα ποιότητας ISO 9001:2015 και HACCP. Έχουμε μακροχρόνιες συνεργασίες με ένα μεγάλο δίκτυο τοπικών παραγωγών και προμηθευτών που αποτελεί και έμπρακτη απόδειξη για τη θέλησή μας για προσφορά μιας πραγματικά ποιοτικής διατροφής προς τους πελάτες μας.
 • Επιπλέον, το σήμα «ΚΡΗΤΗ» της Περιφέρειας Κρήτης που διαθέτει ένα από τα εστιατόριά μας και «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΪΝΟ» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, δίνουν την ευκαιρία στους πελάτες μας σε καθημερινή βάση να δοκιμάζουν και να «εκπαιδεύονται» στις τοπικές μας διατροφικές συνήθειες

Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία αποτελούν τους βασικούς μας πυλώνες για την επιτυχημένη παρουσία της επιχείρησής μας στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, αλλά και δέσμευση απέναντι στους πελάτες μας, την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον και τους προμηθευτές μας.